När alla PEFC-kraven är uppfyllda

– utfärdar vi ett bevis om gruppcertifiering
– publiceras ditt företagsnamn på vår webbplats.

Det ingår i ditt ansvar att meddela oss när åtgärderna i handlingsplanen är genomförda. Detta görs med fördel via mail.

Detta innebär Beviset för ditt företag

  • Du har accepterat att följa och bedriva verksamheten i enlighet med Svenska PEFCs gällande Tekniska dokument.

Beviset är giltigt så länge som

  • Du har ett avtal med SE Certifiering AB
  • SE Certifiering ABs gruppcertifikat är giltigt

Offentligt register

SE Certifiering AB för ett register över alla företag, som ansöker om anslutning till, ansluts till och i förekommande fall sägs upp.

Uppgifter ur registret om ett företags certifieringsstatus kan fås

Tystnadsplikt

Alla involverade har tystnadsplikt gentemot tredje person om allt som rör anslutna skogsentreprenörer om annat än huruvida företaget är certifierat eller ej.