SE Certifiering AB

SE Certifiering AB är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Skogsentreprenörerna. Paraplyets primära uppgift är att erbjuda gruppcertifiering enligt PEFC  till skogsentreprenörer verksamma i Sverige och att upprätthålla PEFC-kraven hos de anslutna företagen.

Verksamheten är tredjepartscertifierad genom Intertek Certification AB. Vårt miljöledningssystem har certifierats enligt ISO 14001 och vår paraplyverksamhet enligt PEFC.

Så snart FSC Sverige och FSC International utarbetat ett system för entreprenörscertifiering har vi för avsikt att erbjuda även detta.

Fristående

SE Certifiering är ett helägt dotterbolag till Skogsentreprenörerna. Vårt ’bevis om gruppcertifiering’ är inte kopplat till en enskild eller grupp av skogsägare.

Regelrätt

SE Certifiering AB har slutit avtal med en ackrediterad certifierare för grundcertifiering och årliga uppföljande revisioner av vår verksamhet.

Regelkonformiteten hos de anslutna företagen styrks genom att vi regelbundet kontrollerar ett fastlagt antal företag. SE Certifiering kan på så sätt gå i god för att anslutna entreprenörer uppfyller kraven för att utföra uppdrag enligt PEFC:s Entreprenörsstandard samt arbetar i enlighet med tillämpliga delar av PEFC:s Skogsstandard.

SE Certifiering AB förbättrar och utvecklar ständigt verksamheten och utnyttjar samordningsmöjligheter med Skogsentreprenörerna och dess personal.