Välkommen att ansluta ditt företag till vårt paraply!

Vid frågor kontakta någon av våra anställda

Så här går certifieringsprocessen till

  1. Du skickar in ansökan
  2. Vi kontrollerar din ansökan
  3. Vi genomför en förrevision, som ofta utmynnar i en handlingsplan
  4. Vi upprättar ett avtal, du återsänder undertecknat exemplar
  5. Du genomför åtgärder om du har en handlingsplan
  6. Vi utfärdar ditt bevis

Därefter varje år

  • Du genomför självkontroll via ett webbformulär (länk från oss)
  • Vi kontrollerar och skickar ut årets PEFC-dekal
  • Du genomför åtgärder om något PEFC-krav inte är uppfyllt och återkopplar till oss

Vi kommunicerar via mail

Det är snabbt och kostnadseffektivt att kommunicera via mail, därför är det väldigt viktigt att vi har en aktuell mailadress till ditt företag. Du bör läsa din mail regelbundet.

När du till exempel ska meddela att åtgärder i handlingsplanen är genomförda, görs detta med fördel via mail.