PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

I Sverige har cirka elva miljoner hektar skogsmark certifierats enligt PEFC. Systemet kräver att certifierade skogsentreprenörer används vid skogsbruksåtgärder.

PEFC bildades 1999 och verkar för ”ett uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering.” Svenska PEFC bildades år 2000.

Skogsstandarden omfattar tre delar:

  • skogsbruksstandard
  • social standard
  • miljöstandard

Standarden syftar till ”att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

Källa: Svenska PEFC


PEFC-loggan med SE Certifiering ABs licensnummer kan användas av skogsentreprenörer anslutna till paraplyet. Vänd dig till oss för information och filer. OBS: Det är ej tillåtet att ladda ner logga på egen hand från nätet.

Fornminnesskylt
Skogsstyrelsen om forn- och kulturminnen och skogsbruk.

omslag1.indd
Skogsstyrelsen om hänsyn till miljön

Malbilder
Målbilder för god miljöhänsyn