PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

I slutet av 2023 uppgick den PEFC-certifierade arealen i Sverige till 16,4 miljoner ha.  Systemet kräver bland annat att PEFC-certifierade skogsentreprenörer används vid skogsbruksåtgärder.

Svenska PEFC bildades år 2000. PEFC är en medlemsbaserad internationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering och därmed öka tillgängligheten på hållbar träråvara.

Skogsstandarden omfattar krav som kopplar till miljö, produktion & sociala värden.

Det svenska PEFC-systemet värnar om ekonomisk skogsproduktion, miljöhänsyn, skogen som arbetsplats och respekt för ägande- och brukanderätten.

Källa: Svenska PEFC


PEFC-loggan med SE Certifiering ABs licensnummer kan användas av skogsentreprenörer anslutna till paraplyet. Vänd dig till oss för information och filer. OBS: Det är ej tillåtet att ladda ner logga på egen hand från nätet.

Fornminnesskylt
Skogsstyrelsen om forn- och kulturminnen och skogsbruk.

omslag1.indd
Skogsstyrelsen om hänsyn till miljön

Malbilder
Målbilder för god miljöhänsyn