Certifieringsstatus

SE Certifiering för register över samtliga gruppcertifierade skogsentreprenörer. Registret är realtidskopplat till en sökfunktion på denna sida. Detta betyder att i samma sekund som ett företag är godkänt av oss, kommer företaget att vara sökbart på vår hemsida. Motsvarande försvinner företaget i samma sekund som ett bevis om gruppcertifiering dras in.

Att finnas sökbar på vår hemsida är alltså bevis för att ett företag är godkänt.

OBS! Ytterligare ett flertal företag har ansökt om anslutning. Ansökningsprocessen för dessa pågår. Vid frågor, kontakta oss på info@secertifiering.se

Sök nedan på företagsnamn eller certifieringsnummer.

pefc

Anslutna företag kan använda vår PEFC-logga på egen hemsida, på fakturor, på reklamtryck, i annonser etc. Kontakta oss för att få filer med loggan och anvisningar. OBS att logo-användningen är strikt reglerad.