Certifieringsstatus

Det går att få upplysning om en entreprenörs certifieringsstatus på flera olika sätt.

Vi arbetar med byte av vårt CRM-system därför finns inte den digitala sökfunktionen i dagsläget. Därför ber vi er kontakta oss på info@secertifiering.se.

OBS! Ytterligare ett flertal företag har ansökt om anslutning. Ansökningsprocessen för dessa pågår.

gron-pefc-logo

Anslutna företag kan använda vår PEFC-logga på egen hemsida, på fakturor, på reklamtryck, i annonser etc. Kontakta oss för att få filer med loggan och anvisningar. OBS att logo-användningen är strikt reglerad.