Ansöka om anslutning till paraplyet

Fyll i ansökningsformuläret här

Behöver du mer information eller utbildning?

Aktuell information om Lagar och bestämmelser finns på SkogForsks ’Regelrätt Skogsbruk’. Du får inloggningsuppgifter i samband med att vi skriver avtal. Läs mer om PEFC-kraven och hur vi stöder dig med information och mallar.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Anna Björk
Tel: 010 – 4804743
Mail till Anna

Anna-Karin Thun
Tel: 010-480 47 49
Mail till Anna-Karin

Du som är medlem i Skogsentreprenörerna kan även kontakta din företagsutvecklare (se SEs hemsida)