På följande sätt kontrolleras din ansökan

  1. Vi går igenom din ansökan och kontrollerar att den är fullständig.
  2. Vi kontrollerar att du är införstådd med villkoren.
  3. Vi kontrollerar att samtliga aktuella krav är uppfyllda.
  4. Om ett krav inte är uppfyllt, upprättar vi en handlingsplan med åtgärder och tidsplan till dig.

Detta görs vid en förrevision. När allt är korrekt upprättar vi ett avtal.