Har något förändrats i ditt företag?

Vi ber dig att informera oss om betydande förändringar som kan påverka gruppcertifieringen. Det kan till exempel vara

  • förändrad verksamhet
  • ägarbyte
  • förändring av omfattning eller
  • förändring av antalet anställda.

Använd gärna vårt kontaktformulär som du hittar här.

SE Certifiering kommer att vidta lämpliga åtgärder, såsom förnyat avtal, ändring i registret och/eller kontrollbesök. Särskilda kontrollbesök kan även utföras för att utreda klagomål om ditt företags verksamhet.