Har något förändrats i ditt företag?

PEFC-standarden ställer krav på att ni ska informerar oss om betydande förändringar som kan påverka gruppcertifieringen. Det kan till exempel vara:

  • förändrad verksamhet
  • förändring av maskininnehav
  • förändring av antalet anställda
  • ägarbyte
  • ändring av företagsnamn
  • kontaktuppgifter
  • fakturauppgifter

Använd gärna vårt kontaktformulär som du hittar här.

SE Certifiering kommer att vidta lämpliga åtgärder, såsom förnyat avtal, ändring i registret och/eller kontrollbesök. Särskilda kontrollbesök kan även utföras för att utreda klagomål om ditt företags verksamhet.