Gruppcertifiera ditt företag

Anslut dig till Skogsentreprenörernas eget certifieringsparaply.

Klicka här för att starta processen

Gruppcertifierade företag

Få upplysning om en entreprenörs certifieringsstatus.

Anslutna företag

Anmäl avvikelse

Problem bör i första hand lösas av berörda parter. Om det inte är möjligt, eller om ingen rättelse sker:

Anmäl här

Nyheter

Årets fokusområden vid internrevision

Kompetens, farligt gods & avfall, SAM och godkänd hydraulolja är områden som vi har extra fokus på under  2023 års internrevisioner. En av anledningarna är att man under 2022 års revisioner, sett att anslutna företag haft störst utmaningar med att uppfylla de PEFC-krav som kopplar till just dessa områden. Målet är att minska antalet avvikelser inom områdena på kort & lång sikt. När det gäller kontroll av hydraulolja kommer oljeanalyser att tillämpas vid behov. Läs mer i artikeln från Svenska PEFC här.

Nyttiga länkar