Så här går det till att ansöka om anslutning till paraplyet

  1. Ladda ner ansökningsformuläret
  2. Spara dokumentet på din dator
  3. Du ska också ladda ner en bilaga till ansökan
  4. Spara dokumentet på din dator
  5. Fyll i och skriv ut dokumenten
  6. Underteckna dokumenten
  7. Skicka dokumenten till SE Certifiering AB (adress se nedan)

Behöver du mer information eller utbildning?

Aktuell information om Lagar och bestämmelser finns på SkogForsks ‘Regelrätt Skogsbruk’. Du får inloggningsuppgifter i samband med att vi skriver avtal. Läs mer om PEFC-kraven och hur vi stöder dig med information och mallar.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Nord-sydI norra Sverige
Anna-Karin Thun
Tel: 010-480 47 49
Mail till Anna-Karin

I södra Sverige
Ewa Lidén
Tel: 010-480 47 48
Mail till Ewa

Du som är medlem i Skogsentreprenörerna kan även kontakta din företagsutvecklare (se SEs hemsida)