Vi erbjuder stöd i form av information och mallar

Senaste uppdateringar:
2017-01-12 PEFC-pärm till arbetsplatsen (fältpärm)

För certifierade företag är dokumentation A och O. Det är bra dokumentation som skiljer en certifierad duktig entreprenör från en vanlig duktig entreprenör.

Som stöd för detta arbete har vi tagit fram ett flertal mallar. Du hittar mallarna under olika rubriker i menyn till vänster.

Observera att dessa mallar är till för enskilda skogsentreprenörer och får ej användas i kommersiella sammanhang. 

För att få en god överblick över dokumentationen kräver Svenska PEFC-standarden ett ledningssystem, punktsats 3 i entreprenörsstandardens baskrav. Vi rekommenderar dig att göra en PEFC-pärm. Ladda ner den mall som bäst motsvarar ditt företag och öppna den på din dator.

Glöm ej att uppdatera och komplettera dokumentationen regelbundet, t ex inför den årliga självkontrollen, och när förändringar sker.

Du som har gjort SMFs Regelrätt Entreprenad har redan samlad dokumentation. Behöver du den senaste versionen (från 2014) som är synkad med PEFC-certifieringen kontaktar du Georgia Metaxas eller din företagsutvecklare.

Fältpärm

Flera av dokumenten i PEFC-pärmen behövs ju på arbetsstället också. Ladda ner ett ledningsssystem till en fältpärm här.  Anpassa fältpärmen efter din verksamhet.