Våra egna prisvärda kurser för skogsentreprenörer

  • Miljöhänsyn (grundkurs och förnyelsekurs)
  • ADR
  • Första hjälpen och Hjärt-Lungräddning
  • Heta arbeten
  • ESA-14
  • Ekonomi
  • Juridik
  • Personal/personalledning

För information och anmälan tryck här >>>

Kurser från andra aktörer

Information om lagar rörande entreprenadverksamhet i skogsbruket

Regelrätt Skogsbruk hittar du lagar och bestämmelser om miljöhänsyn.

Det krävs inloggningsuppgifter för att kunna använda tjänsten. Företag anslutna till vårt paraply får inloggningsuppgifter i samband med att beviset om gruppcertifiering utfärdas.

Läs mer på www.regelratt.se