Genom SE Skogsentreprenörerna kan vi erbjuda och anvisa adekvata kurser för skogsentreprenörer.

SE erbjuder följande kurser:

  • Miljöhänsyn (grundkurs och förnyelsekurs)
  • ADR
  • Första hjälpen och Hjärt-Lungräddning
  • Heta arbeten
  • ESA-14

Dessutom erbjuder SE kurser i

  • Ekonomi
  • Juridik
  • Personal/personalledning

För anmälningar och information hänvisas till SE Skogsentreprenörernas webbplats.

Exempel på övriga kursanordnare

Information om lagar rörande entreprenadverksamhet i skogsbruket

Regelrätt Skogsbruk™ hittar du lagar och bestämmelser om miljöhänsyn.

Det krävs inloggningsuppgifter för att kunna använda tjänsten. Företag anslutna till vårt paraply får inloggningsuppgifter i samband med att Bevis om gruppcertifiering utfärdas.

Läs mer på www.regelratt.se