Kostnader för gruppcertifiering 2024

Förrevisionsavgift

0 kronor för medlemmar i Skogsentreprenörerna
2 900 kronor för icke-medlemmar
(moms tillkommer)

När avgiften är betald kommer anslutningsprocessen att sättas igång.

Årlig avgift

SE Certifiering AB tar ut en årlig avgift. Den består av en fast företagsdel, en rörlig del baserad på antal skogsmaskiner och ytterligare en rörlig del baserad på antalet anställda i manuellt skogsarbete.

Fast kostnad för företaget 1 050 kr
Kostnad per maskin 950 kr
Kostnad per manuell årsarbetskraft 500 kr

OBS! Årsavgiften är maximerad till 9 500 kronor!
(moms tillkommer)

Exempel

Exempel 1: Ett företag med 2 skogsmaskiner

Fast kostnad för företaget 1 050kr
Kostnad för 2 maskiner 1 900 kr
Total nettoårskostnad 2 950 kr

Exempel 2: Ett företag med en skotare som används ca 100 timmar för att köra ut plantor och 12 säsongsanställda plantörer som arbetar 8 månader

Omräknat till årsarbetskrafter blir det 12 x 8 = 96 månader/12 = 8 helårskrafter.

Fast kostnad för företaget 1 050 kr
Kostnad för 8 manuella helårskrafter 4 000 kr
Total nettoårskostnad 5 050 kr

Exempel 3: Ett företag utan anställda där ägaren upprättar skogsbruksplaner och utför traktplanering.

Fast kostnad för företaget 1 050 kr
Kostnad för 1 helårskraft 500 kr
Total nettoårskostnad 1 550 kr