Kostnaden för gruppcertifiering 2023

Förrevisionsavgift

0 kronor för medlemmar i Skogsentreprenörerna
2 500 kronor för icke-medlemmar
(moms tillkommer)

När avgiften är betald kommer anslutningsprocessen att sättas igång.

Årlig avgift

SE Certifiering AB tar ut en årlig avgift. Den består av en fast företagsdel, en rörlig del baserad på antal skogsmaskiner och ytterligare en rörlig del baserad på antalet anställda i manuellt skogsarbete.

För det år företaget ansluts, utgår avgift för resterande hela månader.

Fast kostnad för företaget 1.040 kr
Kostnad per maskin 936 kr
Kostnad per manuell årsarbetskraft 468 kr

OBS! Årsavgiften är maximerad till 8.424 kronor!
(moms tillkommer)

Exempel

Exempel 1: Ett företag med 2 skogsmaskiner

Fast kostnad för företaget 1.040 kr
Kostnad för 2 maskiner 1.872 kr
Total nettoårskostnad 2.912 kr

Exempel 2: Ett företag med en skotare som används ca 100 timmar för att köra ut plantor och 12 säsongsanställda plantörer som arbetar 8 månader

Omräknat till årsarbetskrafter blir det 12 x 8 = 96 månader/12 = 8 helårskrafter.

Fast kostnad för företaget 1.040 kr
Kostnad för 8 manuella helårskrafter 3.744 kr
Total nettoårskostnad 4.786 kr

Exempel 3: Ett företag med 4 maskiner ansluter sig första gången den 17 augusti ett år

Fast kostnad för företaget 1.040 kr
Kostnad för 4 maskiner 3.672 kr
Total nettoårskostnad 4.712 kr
Nettokostnad för 4 månader 1.571 kr