Obligatorisk självkontroll

PEFC-standarden ställer krav på årlig självkontroll. Att inte besvara den årliga självkontrollen innebär brott PEFC-standarden och är därmed grund för uppsägning av företagets certifiering.

Självkontrollen är aktuell från och med det första året företaget är anslutet till paraplyet.

Så genomförs självkontrollen

  1. Självkontrollen besvaras digitalt via Mina sidor
  2. Självkontrollen nås via fliken ”Certifiering” och ”Självkontroll”

Fortsatt giltighet

Eventuella avvikelser i självkontrollen ska åtgärdas inom utsatt tid för att certifieringen ska kunna fortlöpa. Verifikat för åtgärdade avvikelser skickas in via Mina sidor.