Obligatorisk självkontroll

Att inte lämna in självkontroll innebär brott mot vårt avtal och är därmed en grund för uppsägning. Utan avtal är gruppcertifieringen inte längre giltig.

Självkontrollen är aktuell från och med det andra året företaget är anslutet till paraplyet.

Så genomförs självkontrollen

  1. SE Certifiering AB skickar i god tid ut en länk för elektronisk självkontroll till samtliga anslutna företag.
  2. Undantagsvis skickas ett pappersformulär till företag, som saknar mailadress.

Fortsatt giltighet

När resultatet av självkontrollen godkänts av oss får du årets PEFC-märke och ett meddelande om att företagets gruppcertifiering är fortsatt giltig. Ditt företags namn kvarstår i vårt sökbara webbregister.

Om självkontrollen inte utförs, bryter du mot vårt avtal och ditt Bevis om gruppcertifiering är inte längre giltigt. Ditt företagsnamn tas bort från vårt register på webben.