Vi har glädjen och skyldigheten att informera allmänhet och skogsbranschen om vilka skogsentreprenörer, som är anslutna till vårt paraply.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

Det går att få upplysning om en entreprenörs certifieringsstatus på flera olika sätt:

SE Certifiering AB
Box 55680
102 15 Stockholm

OBS! Ytterligare ett flertal företag har ansökt om anslutning. Ansökningsprocessen för dessa pågår.

Verkar något inte stämma? Är några uppgifter felaktiga? Saknas något företag?
Tag kontakt, så reder vi ut det hela.

gron-pefc-logo

Anslutna företag kan använda vår PEFC-logga på egen hemsida, på fakturor, på reklamtryck, i annonser etc. Kontakta oss för att få filer med loggan och anvisningar. OBS att logo-användningen är strikt reglerad.