Allmän konsultation av ny PEFC-standard

Nu har alla intresserade möjlighet att lämna synpunkter på ett första utkast till ny svensk PEFC-standard. Läs utkastet här och anmäl gärna synpunkter till svenskapefc@pefc.se senast den 6 augusti 2015. Om du hellre föredrar det, kan du lämna synpunkter till oss, så förmedlar vi dessa vidare till PEFC.