Kurser i SMF:s regi under våren 2013

Branschorganisationen SMF anordnar kurser för medlemmar. Även ickemedlemmar är välkomna. Under våren erbjuds bland annat följande kurser:

  • ADR 1.3
  • Förnyelsekurs i Natur- och kulturmiljövård
  • Första hjälpen (L-ABC/HLR)
  • Heta arbeten

Besök deras hemsida för ytterligare information och anmälan.