Tekniskt dokument III (TD III)

Svenska PEFCs standard revideras ungefär vart femte år. Den senaste gäller från 2012 – 2017. TD III har delats upp i 6 olika delar och du hittar kraven på skogsentreprenörerna i ‘SWE 003:3 Svensk PEFC Entreprenörsstandard’.

Du kan hitta den gällande entreprenörsstandarden här.
You can find the Swedish PEFC standard for forest contractors in English here.

Standarden har 6 delar enligt följande:

PEFCs-nya-dokumentstruktur

Den reviderade svenska standarden är den första av PEFC:s nationella standarder som har utvärderats mot och godkänts enligt den reviderade internationella meta-standard (PEFC’s Sustainability Benchmarks) som antogs av PEFC International under 2010. Med denna har kraven skärpts bland annat när det gäller sociala hänsyn, uppföljning och övervakning rörande utförandet av skogsbruksåtgärder samt möjligheten för intresserade parter att delta i vidareutveckling av nationella standarder. På så sätt har också PEFC-certifieringen som instrument förstärkts. Beviset om internationellt godkännande överlämnades till representanter för Svenska PEFC under PEFC Internationals General Assembly i Montreux, Schweiz, fredagen den 11 november 2011.