SMF Certifiering AB för register över samtliga gruppcertifierade skogsentreprenörer. Detta register är realtidskopplat till en sökfunktion på denna sida. Detta betyder att i samma sekund, som ett företag är godkänt av oss, kommer företaget att vara sökbart på vår hemsida. Motsvarande försvinner företaget i samma sekund som ett bevis om gruppcertifiering dras in.

Att finnas sökbar på vår hemsida är alltså bevis för att ett företag är godkänt.

Här kommer du till vårt register 

Samtliga hos oss anslutna och godkända skogsentreprenörer har fått ett ’Bevis om gruppcertifiering’ i pappersform. Om du vill ha tillgång till detta måste du kontakta skogsentreprenören i fråga. På uppmaning av denne, kan vi skicka beviset som pdf-fil.

 

Bevis ver 1.7