Här redovisas styrdokument och rapporter

Rapporter från tredjepartsrevisioner

Sammanfattning internrevision

Årliga rapporter (ersätter tidigare delrapporter)

  • 2020 års sammanställning av verksamhet, miljömål och revisioner kan laddas ner här
  • 2019 års sammanställning av verksamhet, miljömål och revisioner kan laddas ner här
  • 2018 års sammanställning av verksamhet, miljömål och revisioner kan laddas ner här