Här redovisas styrdokument och rapporter

  • Vår miljöpolicy kan laddas ner här
  • Våra miljömål enligt ISO 14001 kan laddas ner här

Rapporter från tredjepartsrevisioner

Årliga rapporter (ersätter tidigare delrapporter)

  • 2018 års sammanställning av verksamhet, miljömål och revisioner kan laddas ner här
  • 2017 års sammanställning av verksamhet, miljömål och revisioner kan laddas ner här