Problem bör i första hand redas ut mellan berörda parter. Om det inte är möjligt, eller om ingen rättelse sker, ska avvikelser anmälas till SE Certifiering AB

* Observera att vi måste veta ditt namn, men du förblir anonym i våra kontakter med företaget anmälan berör.