Årets fokusområden vid internrevision

Kompetens, farligt gods & avfall, SAM samt godkänd hydraulolja är områden som vi har extra fokus på under  2023 års internrevisioner. En av anledningarna är att man under 2022 års revisioner, sett att anslutna företag haft störst utmaningar med att uppfylla de PEFC-krav som kopplar till just dessa områden. Målet är att minska antalet avvikelser inom områdena på kort & lång sikt. När det gäller kontroll av hydraulolja kommer oljeanalyser tillämpas vid behov. Läs mer i artikeln från Svenska PEFC här.