SMF Cert på stämman

Är du SMF-medlem men inte PEFC-certifierad genom föreningens eget paraply?

Under perioden 1 oktober – 31 december 2016 erbjuder vi dig att ansöka om gruppcertifiering och få rådgivning och kontroll vid förrevisionen utan FR-avgift. Du kan alltså spara 1 500 kr och samtidigt få en välrenommerad gruppcertifiering.

Släcka avvikelser

Som vanligt erbjuder SMF Certifiering dig som redan är ansluten att släcka avvikelser på stämman i Infra City den 11-12 november 2016. För att vi ska kunna släcka avvikelser måste du självklart ta med dokument, som styrker att åtgärder vidtagits.

Prata med oss

Självklart är du alltid välkommen att diskutera och få information om gruppcertifiering enligt PEFC under stämmodagarna.

Välkommen till SMFs monter!

PS: Du som ännu inte anmält dig kan anmäla dig till stämman här