Ny rapportering – LG-rapport 2015

Framsida LG-15SMF Certifiering vill ha en transparent hantering och redovisning av vårt arbete. Tidigare har vi presenterat vårt arbete i olika rapporter, som vi lagt ut på hemsidan under paraplydokument. För att förenkla för den intresserade, presenterar vi från och med 2015 en sammanhängande rapport. Här finns vårt arbetssätt beskrivet, liksom miljömål, revisionsresultat och mycket mer. Här kommer du till rapporten: SMF-C LG-rapport 2015.