Förbättrad propylenglykol

Rottne har tillsammans med bland annat SP (Statens provningsanstalt) undersökt olika produkter på marknaden. Resultatet av arbetet kan läsas i detta dokument.

Nu finns alltså produkter, som uppfyller både de tekniska kraven och certifieringskraven.