10 år sen stormen Gudrun

Tiden går fort. Det är redan 10 år sedan stormen Gudrun. Och det blåser kraftigt allt som oftast numera. Arton personer fick sätta livet till i samband med Gudrun. Alla måste hjälpas åt för att detta inte ska upprepas. Läs erfarenheter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) här.