Revidering av PEFC-standarden

Nu är revideringen av den svenska PEFC-standarden i full gång. Arbetet inleddes med ett forum i slutet på oktober. Där formerades 3 arbetsgrupper, som ska behandla

  1. Skogsstandarden
  2. Sociala standarden
  3. Strukturen

SMF Certifiering AB är representerade i samtliga grupper, liksom i den styrelse, som inrättats för revideringsarbetet.

I mars 2015 ska ett utkast till ny standard vara klart, för att därefter offentliggöras och godkännas av Svenska PEFCs styrelse. Ett slutgiltigt standardförslag kommer att skickas till PEFC International vid årsskiftet 2015/16, för att så småningom kunna tas i bruk till årsskiftet 2016/17.

Har du synpunkter på standarden är du välkommen att maila dessa till oss. Använd gärna vårt kontaktformulär.