App om Brandrisk Ute

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSN) har utvecklat en app för att få den aktuella brandrisken på just den plats du befinner dig. Den är främst tänkt som en hjälp för friluftsfolket, men fungerar såklart även för skogsentreprenörer.

Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Brandriskdata hämtas från SMHI.

Besök hemsidan för ytterligare information.