Här redovisas styrdokument och rapporter

  • Vår miljöpolicy kan laddas ner här
  • Våra miljömål enligt ISO 14001 kan laddas ner här »

Rapporter från tredjepartsrevisioner

Årliga rapporter (ersätter tidigare delrapporter)

Sammanställning av internrevisioner

Sammanställning av miljömål (från 2014), registrerade avvikelser, självobservationer och åtgärder för att erhålla bevis om gruppcertifiering