Här kan du ladda ner information
och mallar som rör anställda

SE Skogsentreprenörerna erbjuder kurser i personalledning. Klicka här för information och anmälan.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (12) Följa svenskt kollektivavtal (främst Skogsavtalet mellan SLA och GS)
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 1)
 • (30) Mall för introduktion av nyanställd laddas ner här
  (Krävs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 7)
 • (13) Mall för anställningsavtal för tillsvidareanställning laddas ner här
 • (13) Mall för anställningsavtal vid tidsbegränsat arbete laddas ner här
  (Krävs i Lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) § 6 c och PEFCs Sociala standard, kap 3.2 punkt 2)
 • (14) Mall för löneutredning laddas ner här
  (Krävs i Skogsavtalet, § 15 Mom 6, andra stycket)
 • (15) Tydligt specificerade anställningsvillkor (vid geografisk spridd verksamhet)
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.2 punkt 5)