Här kan du ladda ner mallar till
dokument som rör kompetens

Senaste uppdateringar:
2016-06-08 Förbättrad utbildningsliggare

PEFC rekommenderar att anställa medarbetare med god skoglig grundkompetens. I de fall sådan saknas ska detta kompenseras med särskild utbildning, ledning och tillsyn.

PEFC kräver ett flertal kurser beroende på företagets verksamhet; Miljöhänsyn (tid. kallad Natur- och kulturmiljövård), skyddsdikning/dikesrensning, skoglig naturvärdesbedömning, skoglig planläggning, ADR, första hjälpen, Heta arbeten, ESA-kurs, motorsågskörkort och/eller röjkort. Skogsentreprenörerna (SE) erbjuder regelbundet dessa kurser. Anmäl intresse här.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (16) Mall för utbildningsliggare kan laddas ner här (ny)
  (Krävs i PEFCs Sociala standard, Kap 3.6 punkt 1)
 • (17) Ge särskild ledning och tillsyn till personal utan skoglig utbildning
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.5)
 • Förslag på hur ett utvecklingssamtal kan gestaltas kan laddas ner här
  (Krävs i PEFCs Sociala standard, Kap 3.4 punkt 5)
 • (18) Mall för dokumentering av utvecklingssamtal, s.k. kvittomall, kan laddas ner här
 • (19) Mall för arbetsplatsträff kan laddas ner här
  (Krävs i PEFCs Sociala standard, Kap 3.4 punkt 5)
 • (20) Mall för kompetensutvecklingsplan kan laddas ner här – kan kombineras med utbildningsliggaren (Krävs i PEFCs Sociala standard, Kap 3.6 punkt 2)

§ 6 i författningen Smältsvetsning och Termisk skärning (AFS 1992:9) kräver att arbetsgivare är skyldig att förebygga risken för brand eller explosion. Arbete får endast utföras av den som har arbetstillstånd för svetsning. Du kan läsa om de 13 säkerhetsreglerna vid heta arbeten här.

 • Mall för delegering av tillståndsansvarig vid heta arbeten kan laddas ner här
 • Mall för tillstånd/checklista för heta arbeten kan laddas ner här