Här kan du ladda ner material som
rör hantering av farligt gods

Senaste uppdateringar 
2017-01-12: Nya Skriftliga instruktioner – ADR

Den som hanterar farligt gods ska ha kännedom om lagar och krav. TSGs Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall kan laddas ner här. Läs vad MSB säger här.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (163) Minst ADR 1.3-utbildning för alla som transporterar farligt gods
  (PEFC entreprenörsstandard, kap 2, punkt 21).
 • (68) Mall för kemikalielista kan laddas ner här
  (Krävs i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, § 6)
 • (69) Till alla produkterna på kemikalielistan ska det finnas säkerhetsdatablad – googla ’säkerhetsdatablad+produktnamn’ eller be att få från leverantör
  (Krävs i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, § 7)
 • (70) Farligt gods ska transporteras i typgodkända förpackningar – läs mer här. Mall för förteckning av tankar mm kan laddas ner här
  (Krävs i PEFC entreprenörsstandard, kap 2 punkt 22)
 • (73) Tankar, cisterner, depåvagnar och behållare (IBCer i plast eller metall) ska vara besiktigade – läs mer här
  (Krävs i ADR-S 2017, kap 6.5.4.4.1)
 • (71) Mall för godsdeklaration kan laddas ner här
  (Krävs i ADR-S 2017 Kap 5.4.1)
 • (72) Skriftliga instruktioner i händelse av olycka enligt ADR (2017) kan laddas ner här
  (Krävs i ADR-S 2017 Kap 5.4.3) 
 • Information om varningsetiketter för farligt gods finns här
 • Skyltar som krävs vid transport av farligt gods hittar du här. Gäller t ex vid transport av styckegods (IBCer) med mer än 1000 liter diesel.