Här kan du ladda ner material som
rör hantering av farligt avfall

Information om lagkrav beträffande transport av farligt avfall och tillämpliga avfallskoder kan laddas ner här. Tänk på att farligt avfall också är farligt gods. TSGs Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall kan laddas ner här.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (74) Den som transporterar farligt avfall ska ha gjort en anmälan (<100 lit/kg) eller ha tillstånd. Detta kan sökas från Länsstyrelsen.
  (krävs i Avfallsförordningen SFS 2011:927 §§ 36, 42)
 • (75) Mall för transportdokument när du lämnar farligt avfall till annan kan laddas ner här
  (Krävs då farligt avfall överlämnas till annan enligt  Avfallsförordningen SFS 2011:927 § 60)
 • (76) Anteckningar ska föras om det farliga avfall som uppkommit i företaget.
  (krävs i Avfallsförordningen (SFS 2011:927) § 55, 57)
 • Mall för kvitto på avlämnat farligt avfall kan laddas ner här
 • Mall för loggbok över farligt avfall kan laddas ner här
 • (78) Du som lämnar farligt avfall för transport eller annan hantering, t ex till servicelämnare eller anlitar företag som hämtar ditt farliga avfall, ska kontrollera att mottagaren har gjort den anmälan eller har de tillstånd som krävs. Gäller inte kommunen eller den som kommunen anlitar.
  (Krävs i Avfallsförordningen (2011:927) § 53)