Här finns information och mallar som
rör underentreprenörer

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (39) Mall för samarbetsavtal med underentreprenör kan laddas ner här
  (Krävs i PEFCs Sociala standard, Kap 3.2 punkt 1)
 • (40) Mall för entreprenörslista kan laddas ner här
  (Krävs enligt Skogsavtalet § 20 andra stycket)
 • (41) Endast PEFC-certifierade underentreprenörer får anlitas
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 25)
 • (42) Mall för avtal med ocertifierad underentreprenör vid tillfälligt uppdrag då särskilda skäl föreligger kan laddas ner här. (43) När detta sker ansvarar du för att denne följer PEFC-kraven.
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 24)
 • (44) Om din underentreprenör har geografisk utspridd verksamhet ska du förvissa dig om att denne och de anställda har för årstiden goda levnadsvillkor
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 25)
 • (45) Om du anlitar underentreprenör som i sin tur har underentreprenör ska du ha skriftlig överenskommelse om detta med din kund
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 26)