Här kan du ladda ner mallar och
läsa om SAM

Den som har anställda ska arbeta med SAM. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetet ska organiseras så att riskerna för ohälsa blir så små som möjligt. Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (26) Du ska ha en rutin för SAM (skriftlig om fler än 10 anställda)
  (Krävs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 5)
 • (27) Ev. skador och tillbud ska analyseras
  (Krävs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 8)
 • (28) Mall för enkel dokumentation av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) kan laddas ner här
  (Krävs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) §10)
 • (29) Åtgärderna ska följas upp (skriftligt om fler än 10 anställda)
  (Krävs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 11)
 • (30) Nyanställda ska introduceras i arbetsmiljö- och certifieringsarbetet. Checklista kan laddas ner här
  (krävs i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) §7)