Här finns information och mallar om lagar och olika policys

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (01) Känna till och följa svenska lagar och föreskrifter som rör skogsentreprenaden – Inloggning till Regelrätt skogsbruk fick du med avtalet. Här hittar du en lista över certifieringskritiska lagar.
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 1)
 • (02) Registrerad för svensk F- eller FA-skatt och moms
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.2 och av Skattelagstiftningen)
 • (03) Betala lagstadgade avgifter och skatter för företag, ägare och ev. anställda
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.2 och av Skattelagstiftningen)
 • (04) Hantera ev. utländsk arbetskraft korrekt
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.2 punktsats 5)
 • (05) Mall för utformning av arbetsmiljöpolicy kan laddas ner här
  (Krävs enligt AFS 2001:1)
 • (06) Mall för utformning av social policy laddas ner här
   (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.1
 • (07) Mall för dokumentering av samråd för motormanuellt arbete kan laddas ner här och för maskinarbete kan laddas ner här. Information om Samråd kan laddas ner här
  (Krävs i Arbetsmiljölagen (1977:1160) Kap 3 § 7g)