Här kan du ladda ner mallar och dokument som rör arbetsorganisationen

När alla är på det klara över vem som ska göra vad och varför det ska göras ökas både produktion och arbetsglädje och minskas risken för arbetsrelateras stress och ohälsa.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (21) Mall för utformning av en affärsidé kan laddas ner här – den ska förankras hos personalen
  (Krävs enligt PEFCs sociala standard, kap 3.4 punkt 2)
 • (22) Mall för befattningsbeskrivning kan laddas ner här
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.4 punkt 1)
 • (23) Arbetssituationen ska anpassas efter individuella medicinska och ergonomiska förutsättningar
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.4 punktsats 3)
 • (24) Jämställdhet ska genomsyra arbetet och ingen kränkande särbehandling får förekomma
  (Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.4 punktsats 3 och i AFS 2015:4, §§ 14 o 15)