Här finns information rörande arbetsmiljökrav

Senaste uppdateringar
2017-01-12 Broschyr om företagshälsovård (ADI 543)

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (31) Arbets- och säkerhetsinstruktioner ska finnas på arbetsplatsen på språk som alla förstår (Krävs i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), § 7)
 • (32) Anställda ska  erbjudas företagshälsovård eller motsvarande
  (Krävs i Arbetsmiljölagen (1977:1160), kap 3, § 2c) Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr (ADI 543) som beskriver företagshälsovårdens arbete. Ladda ner den här.
 • (33) Vid regelbundet nattarbete ska hälsokontroller göras
  (Krävs i Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:06), §§ 63-67)
 • (34) Skyddsombud (mer än 5 anställda) eller skyddskommitté (>50 anställda)
  (Krävs i Arbetsmiljölagen (1977:1160), kap 6, §§ 2 resp 8)
 • (37) Personalutrymme (koja) motsvarande arbetets krav och de anställdas behov
  (Krävs i Arbetsmiljölagen (1977:1160), kap 2, § 8)
 • (38) Vid bortaliggning ska levnadsvillkoren vara goda sett till årstiden
  (Krävs i PEFC Entreprenörsstandard, Kap 3.2 punkt 5)