Här finns information om avtal, hänsynskrav, traktdirektiv och att anmäla avvikelse

Skogsstyrelsen har tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Läs, inspireras och lär hur du ska förhålla dig i olika situationer i skogen.

SE Skogsentreprenörerna erbjuder kurser i ekonomi och avtal. Klicka här för information och (intresse-) anmälan.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (08) Skriftligt ram- affärs- eller objektsavtal med kund (er) – SE erbjuder kurs i juridik för skogsentreprenörer
  (
  Krävs i PEFCs sociala standard, kap 3.2 punktsats 1)
 • (09) Känna till och följa tillämpliga delar av PEFCs skogsstandard
  (
  Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2, punkt 6)
 • (10) Påbörja aldrig ett uppdrag utan traktdirektiv från kunden
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2, punkt 11)
 • (11) Anmäla avvikelse till kund eller paraply
  (
  Krävs i PEFCs Krav vid gruppcertifiering, bilaga 1 och i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 12)