Här finns kraven som handlar om att minska risken för negativ miljöpåverkan på grund av skogsentreprenaden.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

 • (48) Miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial ska användas då det är praktiskt och ekonomiskt möjligt
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 23)
 • (49) Använda miljöanpassad hydraulolja, se SPs lista över godkända hydrauloljor
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 23)
 • (50) Kapsåg på skördare ska från och med årsmodell 2012 ha utrustning för att minimera förbrukningen av sågkedjeolja
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 17
 • (51) Använda vegetabilisk kedjesmörjolja eller miljögodkänt smörjfett till kapsågen, se SPs lista över godkända smörjfett
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 16)
 • (52) Etylenglykol ska INTE användas i maskinens kylsystem
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 18)
 • (53) Motorer i skogsmaskiner ska uppfylla EUs emissionslagstiftning
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 13)
 • (54) Service och underhåll ska utföras på så sätt att risken för läckage i naturen minimeras.
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 20)
 • (55) Utrustning för att samla upp spill ska finnas och användas.
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 20)
 • (56) Saneringsutrustning ska finnas och användas vid ofrivilliga utsläpp
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 20)
 • (57) Försäkringsbolagens krav på brandberedskap ska följas och ev. sprinklersystem och brandsläckare besiktigas årligen, läs mer om brandskyddskontroller på SMP:s hemsida
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 10)
 • (58) Vidta åtgärder för att förebygga skogsbrand vid hög brandrisk (4 – 5E)
  (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 10)