Här finns krav som handlar om motorsågar och röjsågar

Sedan 2012 finns krav på motorsågskörkort för den som använder motorsågen i sin skogsentreprenad. Klicka här för att läsa hur Arbetsmiljöverket informerar om krav på motorsågskörkort, röjkort, skyddskläder, mm.

(siffran inom parentes är PEFC-kravet i din handlingsplan eller för din avvikelse)

  • (46) I 2-taktsmotorer ska alkylatbensin användas
    (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 14)
  • (47) Kedjesmörjning ska ske med vegetabilisk eller annan miljögodkänd olja
    (Krävs i PEFCs entreprenörsstandard, kap 2 punkt 16)